All languages

WinRAR and RAR 5.50 Final released
WinRAR is available more than 35 languages:

WinRAR 5.50 is available in the following languages: Arabic , Armenian , Bulgarian , Burmese (Myanmar) , Chinese Traditional , Croatian , Danish , Dutch , English , Finnish , German , Hebrew , Hungarian , Lithuanian , Norwegian , Persian , Portuguese , Portuguese Brazilian , Russian , Serbian Cyrillic , Swedish , Ukrainian .

Localized WinRAR versions
Language Version Size
Arabic (32 bit) 5.50 1996 KB
Arabic (64 bit) 5.50 2214 KB
Armenian (32 bit) 5.50 1992 KB
Armenian (64 bit) 5.50 2211 KB
Belarusian (32 bit) 5.50 1975 KB
Belarusian (64 bit) 5.50 2277 KB
Bulgarian (32 bit) 5.50 1986 KB
Bulgarian (64 bit) 5.50 2210 KB
Catalan (32 bit) 5.50 2029 KB
Catalan (64 bit) 5.50 2238 KB
Chinese Simplified (32 bit) 5.50 2031 KB
Chinese Simplified (64 bit) 5.50 2243 KB
Chinese Traditional (32 bit) 5.50 2193 KB
Chinese Traditional (64 bit) 5.50 2413 KB
Croatian (32 bit) 5.50 1995 KB
Croatian (64 bit) 5.50 2214 KB
Czech (32 bit) 5.50 2110 KB
Czech (64 bit) 5.50 2322 KB
Danish (32 bit) 5.50 1972 KB
Danish (64 bit) 5.50 2187 KB
Dutch (32 bit) 5.50 2246 KB
Dutch (64 bit) 5.50 2490 KB
English (32 bit) 5.50 1950 KB
English (64 bit) 5.50 2168 KB
Estonian (32 bit) 5.50 1982 KB
Estonian (64 bit) 5.40 2194 KB
Finnish (32 bit) 5.50 1993 KB
Finnish (64 bit) 5.50 2212KB
French (32 bit) 5.40 2021 KB
French (64 bit) 5.40 2230 KB
Galician (32 bit) 5.40 2029 KB
Galician (64 bit) 5.40 2116 KB
Georgian (32 bit) 5.31 1810 KB
Georgian (64 bit) 5.31 1991 KB
German (32 bit) 5.50 2072 KB
German (64 bit) 5.50 2298 KB
Greek (32 bit) 5.50 1979 KB
Greek (64 bit) 5.50 2188 KB
Hebrew (32 bit) 5.40 1924 KB
Hebrew (64 bit) 5.40 2136 KB
Hungarian (32 bit) 5.40 1977 KB
Hungarian (64 bit) 5.40 2188 KB
Indonesian (32 bit) 5.40 1992 KB
Indonesian (64 bit) 5.40 2236 KB
Italian (32 bit) 5.40 2104 KB
Italian (64 bit) 5.40 2297 KB
Japanese (32 bit) 5.40 2065 KB
Japanese (64 bit) 5.40 2274 KB
Korean (32 bit) 5.11 1738 KB
Korean (64 bit) 5.11 1908 KB
Lithuanian (32 bit) 5.40 1996 KB
Lithuanian (64 bit) 5.40 2212 KB
Norwegian (32 bit) 5.40 1972 KB
Norwegian (64 bit) 5.40 2187 KB
Persian (32 bit) 5.40 2092 KB
Persian (64 bit) 5.40 2346 KB
Polish (32 bit) 5.40 2087 KB
Polish (64 bit) 5.40 2292 KB
Portuguese (32 bit) 5.40 1974 KB
Portuguese (64 bit) 5.40 2189 KB
Portuguese Brazilian (32 bit) 5.40 3451 KB
Portuguese Brazilian (64 bit) 5.40 3646 KB
Romanian (32 bit) 5.40 2000 KB
Romanian (64 bit) 5.40 2216 KB
Russian (32 bit) 5.40 2070 KB
Russian (64 bit) 5.40 2293 KB
Serbian Cyrillic (32 bit) 5.40 2006 KB
Serbian Cyrillic (64 bit) 5.40 2214 KB
Sinhala (32 bit) 5.01 1770 KB
Sinhala (64 bit) 5.01 1977 KB
Slovak (32 bit) 5.40 2041 KB
Slovak (64 bit) 5.40 2250 KB
Slovenian (32 bit) 5.40 1966 KB
Slovenian (64 bit) 5.40 2175 KB
Spanish (32 bit) 5.40 2026 KB
Spanish (64 bit) 5.40 2236 KB
Swedish (32 bit) 5.40 1972 KB
Swedish (64 bit) 5.40 2187 KB
Thai (32 bit) 5.40 2117 KB
Thai (64 bit) 5.40 2503 KB
Turkish (32 bit) 5.40 1969 KB
Turkish (64 bit) 5.40 2149 KB
Turkmen (32 bit) 5.00 1751 KB
Turkmen (64 bit) 5.00 1942 KB
Ukrainian (32 bit) 5.40 1966 KB
Ukrainian (64 bit) 5.40 2185 KB
Vietnamese (32 bit) 5.40 2033 KB
Vietnamese (64 bit) 5.40 2242 KB

Comments are closed.